דבר המנכ"לית  

"הדואג לימים - זורע חיטה 
 הדואג לשנים - נוטע עצים 
 החרד לדורות - מחנך בני אדם"

 

לאורו של חזון חינוכי-ערכי זה אנו מנחילים לצעירים רבים בכל רחבי המדינה יסודות לחיי יצירה,יזמות ועסקים. אנו מלמדים וחושפים אותם לתכנים נוספים,הקשורים ביסודות אלה, במהלך שנת הלימודים בה אנו מפעילים את התוכנית "יזמים צעירים-עושים עסקים".

אין ספק בלבי שבוגרי התכנית יכולים להסתכל על פעילותם במסגרת יזמים צעירים בגאווה רבה. הרגשת הגאווה מהולה בסיפוק רב, הנובע מן הכלים אשר קבלו והכישורים שרכשו, אשר נועדו לשפר את יכולתם להתמודד עם האתגרים הרבים הניצבים בפניהם בהגיעם לעולם העבודה והעסקים לצוות יזמים צעירים, המיומן והמסור, האמון על העשייה החשובה והמבורכת הזו מגיעות מירב התודות והברכות.

במיוחד יצויינו המנחים העסקיים הרבים, מחברות וגופים עסקיים ומוסדות אקדמיים בכל רחבי הארץ, המהווים את עמוד התווך בתוכניתנו ועל כתפיהם מירב הנטל לתמוך להוביל ולהנחות את קבוצות הצעירים.  הם עושים זאת באהבה רבה ובהצלחה. כולם עושים זאת בהתנדבות ועל כך נתונה להם תודתנו מקרב לב. מי יתן וירבו כמותם.

תודה מיוחדת לתומכים הרבים שלנו ובראשם בנק לאומי ומנהלת החממות הטכנולוגיות, אשר בלעדיהם לא הייתה התכנית פועלת ומתחזקת הן בהיקפה והן באיכותה מידי שנה בשנה. 
  
ברצוני להודות גם לכל המתנדבים הנוספים מעולם העסקים,התעשייה והאקדמיה העושים ימים כלילות לסייע לנו במסגרת מוסדות הארגון – החברים במועצות הצבוריות ובדירקטוריון המייעצים ומכוונים, תומכים ומסייעים, בהנהגתה של הגב' אלה גליל לה תפקיד מרכזי בהצלחתנו.

אנו שואפים למצוינות והרחבת הפעילות מתוך אמונה עמוקה בכך שלתכניותינו תהא השפעה חיובית ביותר על כל המשתתפים בהן. השפעה  זו תתרום את חלקה ותקרין גם על כלכלת ישראל ועל החברה כולה.      

                               

יעל חן נחמן- מנכ"לית
יזמים צעירים ישראל