החזון - להיות ארגון מוביל בישראל החושף בני נוער לעולם היצירה, היזמות והעסקים, מעודד חדשנות ומקוריות ומאפשר לימוד תוך התנסות, באוירה אתית ותחרותית.

 

מטרות: 

הקניית הכרה והבנה של:

החשיבות של כלכלות מוטות שוק 
תפקיד העסקים בכלכלה גלובלית
השפעת הכלכלה על עתיד הצעירים 
מחויבות העסקים לסביבה ולנושאים חברתיים 
מחויבות העסקים לפעול בדרך אתית 
חשיבותו של החינוך בעולם העבודה