יזמים צעירים ישראל בתוקף היותו חבר בארגון הגג -   Junior Achievement Worldwide רשאי להשתמש בכל התוכניות החינוכיות שפותחו במסגרת הארגון, להסתייע בהדרכה מטעמם וכן בכל הנוגע לגיוס משאבים.

יזמים צעירים ישראל החבר גם בארגון האירופי -   Junior Achievement-Young Enterprise Europe מיוצג ע"י המנכ"ל במועצת המנכ"לים של כל המדינות החברות מאירופה. 

בנוסף,   במסגרת תוכנית הדגל "עושים עסקים" , יוצא המנכ"ל ביחד עם נציגי קבוצות נבחרות מישראל ליריד הבינלאומי ולתחרות הגמר המתקיימים מידי שנה בחסות אחת המדינות החברות בארגון.           

 

יזמים צעירים ישראל משתתף גם בפעילויות הבינלאומיות הבאות :

  

תחרות העסק האחראי בשיתוף HP העולמית

המשתתפים בתוכנית  "עושים עסקים" מוזמנים ליישם את מרכיבי העסק האחראי ברעיון העסקי שלהם: פוטנציאל עסקי, אחריות חברתית ומצוינות סביבתית. רעיונות  מצטיינים יבחרו על ידי הנהלת הארגון ביחד עם

 ויישלחו לתחרות בינלאומית הנערכת באירופה. HPחברת

   

 

 Skills @work בשיתוף המועצה הבריטית לתרבות

מידי שנה נערך יום אתגר ייחודי למאה תלמידים ממגמות טכנולוגיות.  במהלכו יתנו התלמידים מענה לאתגר עסקי שיוצג להם. פרויקט  זה מתקיים בכעשר מדינות נבחרות וקבוצות מצטיינות נשלחות למפגש באירופה ליום אתגר משותף.