אלה גליל - נשיאת כבוד.

·         רנה פרידור – יו"ר הדירקטוריון עו"ד, לשעבר ראש מנהלת החממות הטכנולוגיות במשרד  התמ"ת.

·         אהוד מניפז – פרופ', יו"ר מרכז עירא לעסקים טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בן – גוריון.

·         גדעון שור – יועץ ודירקטור בחברות. לשעבר ראש מערך קשרי חוץ ויחסי ציבורי, בנק לאומי.

·         דורון בירגר – יזם. לשעבר מנכ"ל אלרון.

·         דן וילנסקי – יזם.

·         יהודה פורת – לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון, מוטורולה ישראל.

·         מיכאל רובינוביץ – פרופ', לשעבר משנה לנשיא למינהל ופיננסים, הטכניון מכון טכנולוגי.

·         נחום ביגר – פרופ', דיקאן ביה"ס למנהל עסקים מרכז אקדמי כרמל.

·         נתי ביאליסטוק כהן – עו"ד, לשעבר משנה למנכ"ל משרד התקשורת.

·         עוזיה גליל – יו"ר עוזיה ייזום וניהול.