הקהילות השותפות מהוות אחד מעמודי התווך המרכזיים של הארגון ותכניותיו במתן בסיס תמיכה ושיתוף פעולה. מגזרים אלו מספקים מנחים עסקיים, סיוע לוגיסטי ומשאבים כספיים.
בכל המדינות החברות ב-JAW ברחבי העולם מופעלות התוכניות בעזרת מתנדבים, בצד תמיכות, שותפויות ותרומות, מהמגזר העסקי, האקדמי, החינוכי ועוד.
התכניות השונות מאפשרות לגופים ואנשים אלו ליטול חלק פעיל בחינוך של המנהיגים העסקיים של המחר. 
שיתופי פעולה נרחבים מתקיימים עם בנק לאומי, החממות הטכנולוגיות של המדען הראשי, המשרד לקליטת העליה, משרד הכלכלה,

מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות וכן עם מוסדות, מפעלים ורשויות.

 

מעוניינים להצטרף למעגל העשיה? צרו קשר

03-7301130

hila.donde@yazamim.org.il