מוסדות אקדמיים בכל רחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון  שותפים לעשיה, מסייעים בתמיכה אקדמית ולוקחים חלק פעיל במסגרת התכנית - עושים עסקים ומאפשרים לסטודנטים לשמש כמנחים חונכים עבור בני הנוער המשתתפים התכנית כחלק ממסגרת לימודיהם האקדמית: