מנהלת החממות הטכנולוגיות והחממות תומכות

מנהלת החממות הטכנולוגיות תומכת מרכזית בהפעלת התכנית

חממת ל.נ

חממת ניות

חממת NGT

חממת מגדל העמק

חממת טארגטק

חממת אשקלון

חממת jvp media studio

חממת מט"ע

חממת ערד

חממת מעיין