רשויות מקומיות ברחבי הארץ שמו להם למטרה לקדם את נושא היזמות בבתי הספר ברמה עירונית  ובחרו אחת מהתכניות של יזמים צעירים ישראל  כתכנית עירונית קהילתית המחברת בין החינוך לקהילת העסקים והתעשיה המקומית ביישוב.