S.I.R- Social Innovation Relay

תחרות בינלאומית בנושא חדשנות חברתית בשיתוף HP.

ארגון יזמים צעירים ו-HP העולמיים חברו בכדי ליצור תחרות עולמית מקוונת (20 מדינות) לנוער בנושא חדשנות חברתית.

התכנית מעודדת את בני הנוער לחשוב כיזמים חברתיים תוך פיתוח סל כישורים שיסייעו להם להיות בעלי אחריות חברתית  כמעסיקים או כמועסקים בעתיד.

הרשמה פתוחה לקבוצות של 2-4 בני נוער מכתה ט‘ ומעלה.

פרסים מתנתHP  יוענקו לזוכים בשלב המקוון הארצי.

מי יהיה היזם החברתי לשנה זו? ההרשמה פתוחה!

אתר התחרות: sir.ja-ye.org

הנחיות להרשמה אצל רכז האזור או בדף הפייסבוק שלנו.